Tấm pin năng lượng mặt trời LG Solar 

Điện mặt trời Worldtech Solar chuyên nhập khẩu và cung cấp pin chính hãng LG Solar. Tấm pin năng lượng mặt trời LG Solar mỏng giúp tiết kiệm diện tích. Tăng sản lượng điện, tối đa hóa sử dụng ánh sáng năng lượng mặt trời.

Dưới đây là các loại pin mặt trời Worldtech Solar cung cấp của hãng LG Solar